Счетоводна кантора Омега


5000 Велико Търново, ул. Никола Габровски №1 ет.3
Тел./факс: 062 634 867

За Нас

Счетоводна кантора Омега е специализирано предприятие, което предлага услуги в областта на счетоводството, данъците и корпоративните финанси:

  • Международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансови отчети
  • Национални стандарти за финансови отчети
  • Търговско, финансово, данъчно и трудово право
  • Корпоративни финанси

Водещи принципи във взаимоотношенията ни с клиентите са:

  • Индивидуален подход към всеки клиент
  • Високо качество на предлаганите услуги
  • Лоялност
  • Конфиденциалност
  • Своевременното разрешаване на всеки отделен счетоводен или данъчен казус
  • Поемане на отговорност за свършената работа

Счетоводна кантора Омега работи в тясно сътрудничество с юристи и одитори за по-пълното и комплексно обслужване на клиентите си.

Това прави фирмата ни предпочитан партньор за редица компании и организации с нестопанска цел, работещи на територията на Велико Търново.